Bản quyền, Chính sách sử dụng & Bảo mật

Các bài viết của Blog Hay được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại website nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Blog Hay giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên bloghay.vn vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ bloghay.vn.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại bloghay.vn.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng chúng tôi.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi khi sử dụng bloghay.vn.

Trong quá trình sử dụng hệ thống sẽ tự động lưu trữ các thông tin như địa chỉ email, log truy cập, cookie và các thông tin không mang tính định danh khác để phục vụ việc phân tích dữ liệu và hỗ trợ tạo ra sản phẩm, nội dung tốt hơn.

Trân trọng